•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Tôi vốn dĩ là một nhân viên mới được nhận vào làm công ty với sự hướng dẫn của cô đồng nghiệp xinh đẹp Misami Nanami, cô có sở thích thả rong đi làm cũng vì thế mà làm tôi mê mẫn với cô nàng này, và thời đã tới cợ hội đã sắp đặt cho tôi được “chén” cô ấy